Web Üzerinden Online Alışveriş

Web Üzerinden Online Alışveriş


Küreselleşme olgusu ve beraberinde getirdiği kıyasıya rekabet ortamı işletmeleri pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda bırakmıştır. Özellikle son 20 – 25 yılda gerçekleşen teknolojik yenilikler işletmelere “internet” olarak adlandırdığımız yepyeni bir pazarlama ve tanıtım mecrası sunmuştur.
İnternet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlantısını sağlayan ve gün geçtikçe büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet sayesinde bir kullanıcı, eğer kendisine yetki verilmişse, internete bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere erişebilmekte, onları kendi bilgisayarına alabilmekte ve kendi bilgisayarından da internet erişimi olan başka bir bilgisayara dosya ve bilgi gönderebilmektedir. İnternet, dünyanın en geniş “iletişim” ve bilgi değişim ortamı olup bu ortamda iletişim ve bilgi değişimi hızlı ve ucuz biçimde gerçekleşmektedir.
İnternet firmalar açısından oldukça değerli bir platformdur. Firmalar ürünlerini pazarlamak, satışını yapmak gibi amaçlar için oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Bunun içinde firmaların web sitesi açma gereksinimi kendini tanıtma ve internet üzerinden e-ticaret yapma isteği doğar. Günümüzde internet üzerinden online mağaza ve sanal dükkan açma oldukça kolaydır. Aslında bu iki oluşumu bünyesinde barındıran online alışveriş https://buypasa.com da mevcut. İşletmeler hazırladıkları Buypasa.com içindeki online mağaza veya sanal dükkan ile iletişim kurmak istedikleri tüm kişi ve kuruluşlara internet üzerinden haftanın yedi günü, günde yirmi dört saat ulaşabilmektedirler.

+ Yorum bulunamadı

Yorum Ekle